Informationen über den Datenschutz

- Informujemy, że dane wprowadzone przez będzie przetwarzane wyłącznie w celu uzyskania wymaganych informacji, w przypadku potwierdzenia, określenie miejsca zamieszkania. Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z zastosowania Gv.D.196/2003 funduszy. Dla wszystkich pytań i wyjaśnień w zakresie przetwarzania danych i utrzymanie poufności i ochrony danych i wykonywania art 7 tej ustawy, pod warunkiem i praw wymienionych poniżej w całości, można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Camping Internazionale.

- Jeśli są Państwo zainteresowani w przyszłości otrzymywać od Ciebie Podany adres, informacje o naszych cenach i czasopism Oferty specjalne, kiedy należy wyrazić zgodę. Są one w stanie zapyta, czy chcesz usunąć swoje dane, aplikację do właściciela lub oficer leczenia.